วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบุญทอม อินทะพิมพ์ ประธานสภา อบต.ฟ้าห่วน กล่าวเปิดประชุม สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีรองประธานสภา อบต.ฟ้าห่วน สมาชิกสภา อบต.ฟ้าห่วน หมู่ที่ ๑-๙ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page