วันอังคาร ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสวาท จำปาเทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน มอบหมายให้ น.ส.วิรุยา ทิพย์โพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขและพนักงานจ้าง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอค้อวัง ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า “สัตว์ปลอดภัยโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ม.๓ ม.๔ ม.๕ และม.๙ บ.โพนเมือง ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page